Autocut(Autokat), Dvoslojni, 100% celuloza, 1650g, pakovanje 1/1