PAPIRNA GALANTERIJA SREDSTVA ZA HIGIJENU PRIBOR I OPREMA

INKO NATIONAL

Inko National je dinamična, rastuća kompanija koja se bavi proizvodnjom papirne galanterije, sa osnovnom delatnošću proizvodnje papirne konfekcije – toalet papira i papirnih ubrusa, salveta i sličnog sadržaja različitih vrsta. Tokom prethodnih godina program proizvodnje je unapređen ubacivanjem savremenih mašina u rad, kao i poboljšanjem kvaliteta proizvoda, čime su stvoreni uslovi za potpuno kvalitetno i savremeno snabdevanje tržišta, kako korisnika u domaćinstvima, tako i poslovnih objekata.

PAPIRNA GALANTERIJA

SREDSTVA ZA HIGIJENU

PRIBOR I OPREMA

DISPENZERI